Festivāla tēma – Baltu ciltis

Etnofestivāls „SVIESTS” cenšas parādīt mūziku, kura ir balstīta senatnē, tradīcijā, bet izturējusi laika pārbaudi, nonākusi līdz mūsdienām un atskan mūsu šodienas ausīm klausāmi un baudāmi, tajā pašā laikā saglabājot seno vēstījumu. Ja skatāmies senatnē, no kurienes šīs dziesmas un mūzika radusies, nevar runāt tikai par latviešu tautas mūziku, jo latviešu tauta izveidojās no daudzām dažādām, vairāk vai mazāk radniecīgām ciltīm, kuras savā starpā gadsimtiem ilgi „mīlējās un cīnījās”, bet kopīgi veidoja šo baltu apdzīvoto kultūrtelpu – šodienas Latviju, Lietuvu, Austrumvāciju, Ziemeļpoliju, Baltkrieviju un Viduskrieviju – kuru hidronīmos vēl šodien ir samanāmas seno iedzīvotāju pēdas. Ir satriecoši, ka līdz mūsdienām saglabājies tik maz dzīvu liecību par kuršiem, zemgaļiem, sēļiem, latgaļiem, žemaišiem, skalvjiem, prūšiem, lietuvjiem, augštaišiem, jātvingiem, sudāviem un galindiem. Arī Eiropā, skatoties senatnē, tiek pārsvarā runāts par vikingiem, ģermāņiem, slāviem vai bretoņiem u.c., bet par baltu ciltīm informācijas ir ļoti maz. Diemžēl arī dažādās baltu valodas pārsvarā nu ir izzudušas, palikušas tikai dažas prūsiski un kursiski dziedāmas dziesmas, vēl jo vairāk ir vērts apzināties mūsu pašu vēl dzīvo latviešu un lietuviešu valodu vērtību.

Jēdziens „baltu ciltis” dažādos romantisma uzplūdos ir ticis apvīts dažādiem mītiem un leģendām, tomēr arī tas, kas ir atrodams arheoloģiskos izrakumos un izsecināms no senajām valodām, dažādu vārdu izcelsmēm, dziesmās un pasakās apcerētajām senajām paražām un ticējumiem, liecina par īpatnēju, bagātīgu, biezu kultūrslāni, uz kura mēs visi vēl šodien dzīvojam.

Etnofestivāls „SVIESTS” atspoguļo tradicionālo kultūru un dažādas tās izpausmes – mūziku, amatniecību, arī kulināriju – viss, kas balstās savā tiešajā, lokālajā vidē un tradīcijā, un līdz ar to var būt saprotams un baudāms arī mūsdienu cilvēkiem, kuri dzīvo šajā pašā vidē, teritorijā. Izprotot vairāk par senatnē balstītām tradīcijām un kultūras bagātībām, ir iespējams izvairīties no virspusējiem stereotipiem. Vienlaicīgi ir vērtīgi apzināties šo mūsu personīgo kultūrslāni un integrēt kādus senus, laika pārbaudījumu izturējušus elementus mūsdienu dzīvē. Festivāls cenšas parādīt dažādu jomu māksliniekus, amatniekus, bet pirmām kārtām mūziķus, kuriem tieši seno elementu integrēšana mūsdienu mākslinieciskajās izpausmēs ir izdevies īpaši veiksmīgi.

Rīko

Atbalsta