Amatnieku meistarnīcas

 

Senā keramika

Vēlajā dzelzs laikmetā, ieviešoties podnieka ripai, attīstījās arī keramika un podniecība, tāpēc organizēsim senās keramikas meistarnīcu, kur varēs izzināt gan podniecības evolūciju, gan paši veidot māla traukus. Podnieki Baiba un Einārs Dumpji darbnīcā ļaus izzināt keramikas un podniecības attīstību laika gaitā – rādot dažādus jau izveidotu paraugus un stāstot par to atšķirībām. Dalībniekiem būs iespēja pašiem izveidot kādu māla trauku gluži kā sendienās. Podnieki Baiba un Einārs Dumpji, dzīvo un strādā Madonas nov. Mētrienas pag. „Brīvnieku” mājās. Līdztekus darbam tradicionālajā Vidzemes podniecībā tiek veikti arī izmēģinājumi senāko podniecības procesu izzināšanai.

Koka amatniecība – vilciņi

Baltu cilšu mitoloģijā nozīmīgu lomu spēlē dažādi koki, kā arī tos pārstāvošās dievības, taču tikpat būtiski bija dažādie rīki un piederumi, ko varēja pagatavot no koka. Lai koka amatniecību parādītu no nedaudz citas puses, piešķirot tai spēles elementu, organizēsim darbnīcu, kurā varēs gan redzēt, kā top vilciņu spēle, gan arī to apgūt uz īpaši radītas platformas. Darbnīcā meistars Andris Roze, kurš darbojas Drabešu amatu mājā, rādīs, kā virpo, taisa vilciņus, kā arī uz īpaši sagatavotas platformas ļaus izmēģināt roku šajā senajā spēlē. Lielākie interesenti varēs pievērsties virpošanai un spēles izgatavošanai, kamēr mazākie sacensties, kurš ir veiklāks.

Ādas apstrāde

Jau sendienās ādas apstrādei bijusi liela nozīme ne tikai apmetņu un mājokļu veidošanā, bet arī apģērba, apavu, aksesuāru un bruņu izgatavošanā. Pasākumā būs iespējams uzzināt, kā gatavo senos ādas zābakus, kā arī tiks demonstrēta zivju ādas apstrāde dažādās stadijās un somiņu šūšana. Darbnīcu vadīs biedrības „Tradicionālās kultūras iniciatīvu centra „KasTe”” vadītāja Inese Roze un viņas kolēģe Inese Jansone. Viņas demonstrēs seno ādas apavu gatavošanu, kā arī eksponēs savus darbus, lai ikviens tos varētu izpētīt. Tiks rādīta zivju ādas (lasis, zutis) ģērēšana, tīrīšana, miecēšana, u.c. apstrāde, kā arī rādīs un ļaus uzšūt pašiem somiņas no šīs ādas.

Muzikālā meistarnīca

Baltu cilšu tradīcijās aprakstīti dažādi rituāli. Bieži vien tika izmantoti skaņu rīki un instrumenti, tāpēc to akcentēsim arī muzikālajā meistarnīcā, kur būs iespējams gan aplūkot senos instrumentus, gan arī kopā ar meistaru un citiem dalībniekiem vienoties dziesmās un muzicēšanā. Meistara Tāļa Karlsona vadībā ikviens varēs izmēģināt kādu instrumentu, kopā padziedāt un pamuzicēt – gluži kā sendienās, kad kopā būšana bija svarīgāka par prasmēm. Varēs izzināt, kā spēlē dažādus senos mūzikas instrumentus – kokli, ermoņiku, stabuli, tamburīnu, taures, grabuļus, u.c. Paši varēs pagatavot savas niedru stabules. Tālis darbojas folkloras kopā „Ore”, kur pats gan dzied, gan muzicē, un vada nodarbības Drabešu Amatu mājā.

 

Bronzas rotu izgatavošana

Radošā rotu darbnīca Andreja un Ailitas Jakubovsku vadībā piedāvās iepazīties, aptaustīt,iegādāt un pašiem izgatavot kādu bronzas rotu, kuras ir arheoloģisku izrakumu atdarinājumi. Arheoloģiskās rotas datējamas ar 2.-17. gadsimtu, kad Latvijas teritoriju apdzīvoja baltu ciltis: latgaļi, kurši, zemgaļi, sēļi, un somugri– lībieši.