Tautas muzikanti

 

Etnofestivāla „SVIESTS” folkloras programmā īpaša uzmanība tiks pievērsta tradicionālajam kultūras mantojumam, kurš plašākai auditorijai īpaši aktualizējas ap vasaras saulgriežu laiku. Pasākuma apmeklētājiem tiks piedāvāta dažādu amatnieku un kulināro darbnīcu programma, kā arī muzikāla folkloras programma, kuru nodrošinās folkloras kopas „Lāns” un „Ore”. Šīs grupas ir izvēlētas, jo tās izceļas ar dzīvu un atraktīvu priekšnesumu un aktīvu publikas iesaisti. Tā kā tradicionālā kultūra pēc būtības ir iesaistoša mākslas forma, folkloras kopas savu īsto potenciālu un patieso atraktivitāti var attīstīt tikai tiešā saskarē ar publiku – esot „vienā līmenī” vai „uz viena viļņa” ar klātesošajiem, kad izzūd robeža starp aktīvo mākslinieku un pasīvo klausītāju, kad visi kopā iesaistās dziesmās, rotaļās, dančos un dažādās izdarībās. Folkloras kopas šoreiz nekāps uz lielās skatuves, bet gan kopā ar apmeklētājiem dziedās, līgos, aplīgos, ies tradicionālās Jāņu rotaļās, spēlēs dančus un kopīgi iekurs lielo pirmsjāņu uguni.

Ore

Folkloras kopa „Ore” dibināta 2006. g., tās vadītāja ir Inese Roze. „Ore ir ietilpīga gan fiziski, gan garīgi, tajā var salikt, aizvest, kādu uzaicināt pa ceļam, krāt zināšanu pūru,” stāsta vadītāja. Kopš 2009. g. folkloras kopas dalībnieki ir Starptautiskās Danču nakts organizētāji. Aktīvi iesaistās Cēsu un Amatas novada dzīvē, piedalās pašvaldības rīkotajos pasākumos un folkloras kopu skatēs. „Ore” ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki. 2015. g. tās dalībnieki piedalījās folkloras festivālā „Baltica”.

Lāns

Kopa „Lāns” ir dibināta 1999. g. un debitējusi folkloras festivālā „Baltica -2000”, kā arī veiksmīgi startējusi visās festivāla folkloras kopu skatēs un piedalījusies visos Latvijā notikušajos „Baltica” festivālos. Kopa ir muzicējusi neskaitāmos tautas mūzikas koncertos, piedalījusies dažādos folkloras pasākumos un organizējusi sadraudzības vakarus ar citām latviešu folkloras grupām savā mājvietā KTCM „Ritums”. „Lāna” muzicēšana ir dzirdama dažādos tautas mūzikas izlašu albumos, bet 2007. g. vasarā kopai ir iznācis pašai savs albums „Lācenes un kazenes”. „Lāns” spēlē autentiskus skaņurīkus, apgūst un izkopj tradicionālo dziedāšanas manieri. Kopu var pazīt pēc kokļu, vijoles un divstīdža (ģīgas) dominantes, bet izmanto arī stabules, dūdas, vargānus un dažādas perkusijas.