Tirdziņš „Gardu muti”

 

Šis tradicionāli ir lielākais un kuplākais „Gardu muti” tirdziņš, kur pieejama mājražotāju izlolotais un izaudzētais, kā arī amatnieku meistarstiķi.

Informācija mājražotājiem un amatniekiem, kuri vēlas piedalīties tirdziņā: pieteikumus lūdzu sūtīt līdz 12.jūnijam pa e-pastu info@gardumuti.lv