“Sviesta ķērne”

Vairākus gadus Jordi NN bijis ciešā kontaktā ar Baltijas valstu tradicionālās kultūras pārstāvjiem, pētniekiem un praktizētājiem. Viņš ir interesējies un pētījis šī reģiona etnogrāfiskos rakstus, mūziku un simbolus, pats piedalījies dažādās norisēs – koncertos, gadskārtu svinības, festivālos, sadancošanās – un tās dokumentējis. No šīs pieredzes izriet arī  darbs „Sviesta ķērne”.

Ugunsskulptūru „Sviesta ķērne” ir plānots veidot kā konisku veidojumu sviesta ķērnes veidolā. Tās nosaukums un veidols sasaucas ar festivāla nosaukumu un atgādina par tā pamatdomu – sviests, kurš simbolizē vērtīgāko, ko no piena var dabūt, cilvēkam aktīvi iedarbojoties uz to – kas pēc būtības ir kultūras produkts – tāds pats kā tradīcijās balstīta mūsdienu mūzika, amatniecība un māksla. Pati sviesta ķērne ir sens, bet ļoti izplatīts saimniecības rīks, kurš savā vienkāršībā un funkcionalitātē ir izcils tradicionālā dizaina paraugs.

Skulptūras korpusam būs 12 šķautnes, kas sasaucas ar festivāla apļveida logotipu ar 12 punktiem. Skulptūrai no iekšas degot, izgaismosies dažādās iekšējās kārtās, caur kurām no iekšpuses tiks radītas gaismēnu spēles, attēlojot latviskus tautisko jostu rakstus.

Šādi tiks apvienots tradicionāls sadzīves priekšmets un tautiski raksti mūsdienīgā izpildījumā un veidolā. Ugunij un gaismai laužoties no skulptūras vidus uz ārējiem slāņiem simboliski tiks attēlots kultūras mantojums un tradīcijas, kuras cauri laikiem izlaužas līdz mūsdienām un izgaismo arī daudzas laikmetīgas šķautnes un elementus.

Ugunsskulptūra taps Drabešu amatu mājā mēnesi garā rezidencē, sadarbojoties ar vietējiem amatniekiem, kā arī ar Drabešu Jaunās pamatskolas 5.-9.klases audzēkņiem.


Jordi NN

Jordi NN (1985) ir dzimis Valensijā, Spānijā (www.jordinn.net). Mācījies dažādās mākslas augstskolās multimediju mākslu – dizainu, fotogrāfiju, video, konceptuālu mākslu, kā arī klasiskās mākslas – tēlotājmākslu, glezniecību un zīmēšanu. Valensijā īpaši spēcīga ir lielizmēra ugunsskulptūru būvēšanas tradīcija, kuras „Fallas” svētku ietvaros tiek uzbūvētas centrālos pilsēts laukumos un tad nodedzinātas. Šī tradīcija ir uzņemta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.


Jordi NN kopš 2010. gada piedalās starptautiskās izstādēs, kā arī attīstījis un piedalījies dažādos starpdisciplināros mākslas projektus Grieķijā, Latvijā, Vācijā, Lietuvā, Meksikā, Nīderlandē, Norvēģijā, Taivanā un ASV. Pēdējos gadus īpaši pievērsies ugunsskulptūru projektēšanai un realizācijai dažādos Lietuvas festivālos un pilsētas svētkos. Latvijā viņš vairākus gadus sadarbojies ar Kultūras menedžmenta centru „Lausku”, realizējot dažādus ar fotogrāfiju un videomākslu saistītus projektus (2015. gadā projekta „Joikas un dainas” vizuālais tēls un fotogrāfija; 2016. gadā multimediju performance „Lāčuvīrs” videoprojekcijas, 2017.gadā ugunsskulptūra „Uguns saule” etnofestivālā „Sviests”). 2017.gada nogalē ieguvis mēnesi ilgu rezidences stipendiju Guandu International Nature Art Festival Taipejā, Taivanā, kur viņš dabas parkā no vietējiem dabas materiāliem – bambusa un rīsa šķiedras auklas – izveidojis vides skulptūru „ With Paths Crisscrossing”.