“Astrolābija”

“ Astrolābija ir sens mērinstruments, kurš radies pie senajiem arābiem, to lietoja senajā Grieķijā un vēl viduslaiku Eiropā. Tas ļauj noteikt laika un vietas attiecības pēc saules un zvaigžņu stāvokļiem. Astrolābiju izmantoja laika noteikšanā un mērīšanā, ģeogrāfijā, astronomijā un daudzās citās jomās. ”


Jordi NN

Jordi NN (1985) ir dzimis Valensijā, Spānijā (www.jordinn.net). Mācījies dažādās mākslas augstskolās multimediju mākslu – dizainu, fotogrāfiju, video, konceptuālu mākslu, kā arī klasiskās mākslas – tēlotājmākslu, glezniecību un zīmēšanu. Valensijā īpaši spēcīga ir lielizmēra ugunsskulptūru būvēšanas tradīcija, kuras „Fallas” svētku ietvaros tiek uzbūvētas centrālos pilsēts laukumos un tad nodedzinātas. Šī tradīcija ir uzņemta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.


Jordi NN kopš 2010. gada piedalās starptautiskās izstādēs, kā arī attīstījis un piedalījies dažādos starpdisciplināros mākslas projektus Grieķijā, Latvijā, Vācijā, Lietuvā, Meksikā, Nīderlandē, Norvēģijā, Taivanā un ASV. Pēdējos gadus īpaši pievērsies ugunsskulptūru projektēšanai un realizācijai dažādos Lietuvas festivālos un pilsētas svētkos. Latvijā viņš vairākus gadus sadarbojies ar Kultūras menedžmenta centru „Lausku”, realizējot dažādus ar fotogrāfiju un videomākslu saistītus projektus (2015. gadā projekta „Joikas un dainas” vizuālais tēls un fotogrāfija; 2016. gadā multimediju performance „Lāčuvīrs” videoprojekcijas, 2017.gadā ugunsskulptūra „Uguns saule” etnofestivālā „Sviests”). 2017.gada nogalē ieguvis mēnesi ilgu rezidences stipendiju Guandu International Nature Art Festival Taipejā, Taivanā, kur viņš dabas parkā no vietējiem dabas materiāliem – bambusa un rīsa šķiedras auklas – izveidojis vides skulptūru „ With Paths Crisscrossing”.