Dienas programma ar tirdziņu, folkloras programmu un amatnīcām apmeklētājiem ir bez maksas.

Vakara Skatuve 18.00 – 02.00

Iepriekšējie gadi

“Sviests” CD