Dienas programma ar tirdziņu, folkloras programmu un amatnīcām apmeklētājiem ir bez maksas.

Folklora


Māksla


Amatnīcas


Tirdziņš


Izklaides


Vakara skatuve